Obróbka CNC – obróbka metali przez skrawanie

Obróbka CNC – obróbka metali przez skrawanie

Zmiana kształtów, jak i także właściwości chemicznych oraz fizycznych metali jest nazywany inaczej obróbką metali. Obróbkę metali podzielić można na kilka podstawowych. Możemy wymienić obróbkę cieplno-chemiczną, cieplną, mechaniczną oraz plastyczną.

Obróbka cieplna jest obróbką metali gdzie największym zmianom poddawana jest krystaliczna struktura materiału. Odkształcenia są powodowane poprzez działania na metal dosyć wysokimi temperaturami jak na przykład wtapianie stali. Stal jest materiałem, który się najbardziej nadaje do cieplnej obróbki metali. Wynika to z jego właściwości fizykochemicznych. Przy oddziaływaniach tego rodzaju na metale ich chemiczne właściwości, fizyczne oraz wytrzymałościowe mogą być lekko modyfikowane. Stal przy obróbce tej może być nakrzemowana. Powoduje to nic innego jak odporność na działania kwasów. Aby móc poprawić ślizgowe właściwości stali stosuje się nasiarczanie. Dopiero właśnie tak przygotowane metale poddawać można obróbce skrawaniem czy też innej obróbce CNC.

  • - obróbka cieplna jest taką obróbką metali, gdzie zmianą największym jest poddawana struktura krystaliczna materiału. Odkształcenia są powodowane poprzez działania na metal niezmiernie wysokimi temperaturami jak na przykład wytapianie stali. Stal to właśnie materiał, który nadaje się idealnie do cieplnej obróbki metali jako fizykochemiczne. Przy oddziaływaniach tego rodzaju na metach ich chemiczne, fizyczne oraz wytrzymałościowe właściwości mogą być nieco modyfikowane. Stal może przy takiej obróbce może być nakrzemowana. Dzięki temu właśnie jest odporna na działanie kwasów. Aby móc poprawić ślizgowe właściwości stali stosowane jest nasiarczanie. Dopiero metale tak przygotowanie można poddawać obróbce skrawaniem czy też innej obróbce CNC.
  • - obróbka plastyczna – jest to typ obróbki w której sama zmiana kształtu, jak i także właściwości fizykochemiczne stali bądź też innych materiałów dokonuje się poprzez plastyczne odkształcenie elementu obrabianego. Metodami odkształcania tutaj są: toczenie, kłucie, gięcie lub ciągnienie. Metal obrabiany nie jest odkształcany ubytkową metodą jak w skrawaniu właśnie CNC.
  • - obróbka skrawaniem – tutaj oczekiwany kształt skaranego materiału jest uzyskiwany poprzez działanie właśnie na metal skrawającymi narzędziami. Jest to rodzaj ubytkowej obróbki, która polega na usuwaniu stopniowym skrawanego materiału. W tym właśnie rodzaju obróbki metali są stosowane często wszelkie rozwiązania, które są oparte o numeryczne komputerowo sterowanie maszynami – CNC. Obrabiarki numeryczne sterowane to rozwiązanie rewolucyjne w obróbce metali.

Tenże rodzaj działań podzielić można na:

  • - toczenie – jest to jeden ze sposobów najpopularniejszych jeśli chodzi o skrawanie metali, tutaj właśnie przedmiot ulegający przetworzeniu ciągle jest w wirowym ruchu natomiast narzędzie skrawające jedynie wykonuje ruchy liniowe,
  • - ostatnim rodzaj obróbki skrawaniem jest szlifowanie, a więc inaczej ścierna obróbka. Polega ono na nadawaniu kształtu zamawianego poprzez ścieranie się warstw metalu obrabianego, aż do uzyskania rezultatów wymaganych. Wykorzystać można dodatkowo tę metodę do nadania skrawanemu metalowi czy też metalowi obrabianemu, gładkości odpowiedniej poprzez szlifowanie jego powierzchni przy pomocy narzędzi, które są przeznaczone właśnie do tego rodzaju obróbki metalu.
  • - frezowanie – tutaj wykorzystywane są najczęściej narzędzia wieloostrzowe. One właśnie zależnie od potrzeb używają odpowiednich skrawających noży. Tutaj także rozwinęła się obróbka CNC jako jedna z gałęzi podstawowych obróbki metali oraz także innych materiałów.

Przeczytaj więcej na https://www.janus.com.pl/obrobka-skrawaniem-cnc/ >>

Michał Wójcik

Redakcja narzedziatarnow.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Operatorem serwisu jest Fusion Marketing Sp. z o.o.

os. Centrum A 4

+48 794 502 662

admin@narzedziatarnow.pl