Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona i bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie obejmuje zestaw środków, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie zdrowia pracowników wykonujących swoje obowiązki pracownicze.

Ochrona i bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie obejmuje zestaw środków, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie zdrowia pracowników wykonujących swoje obowiązki pracownicze. Główne wymagania regulacyjne w tym zakresie zawarte są w Kodeksie pracy. Istnieje również szereg specjalistycznych regulacji sektorowych i międzysektorowych.

zobacz nowa ofertę regały magazynowe warszawa darmowa dostawa !

Środki bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapobieganie urazom pracowników i wykluczanie sytuacji, które mogą doprowadzić do wypadku lub ciężkiego urazu. Jednocześnie w różnych przedsiębiorstwach wymogi bezpieczeństwa i zestaw niezbędnych środków mogą się znacznie różnić ze względu na charakterystykę branży. Ogólnie można wyróżnić wymagania ogólne. Oto główne wymagania.

Wymagania dotyczące tworzenia bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie to przede wszystkim obszar odpowiedzialności pracodawcy i odpowiednich służb organizacji.

Pracodawca jest zobowiązany do opracowania wewnętrznych dokumentów regulacyjnych, przeprowadzenia odpraw i testów wiedzy zgodnie z wymogami prawa, informowania pracowników o wszelkich okolicznościach, od których zależy bezpieczeństwo pracy.

Pracodawca jest również zobowiązany do tworzenia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników. W tym celu dostarczono zestaw wymagań:

stosowanie sprzętu i konstrukcji spełniających wymagania norm i innych dokumentów regulacyjnych;

przestrzeganie warunków okresowych napraw i konserwacji sprzętu;

zgodność z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i elektrycznego przy wyposażaniu pomieszczeń przemysłowych i biurowych;

instalacja niezbędnych urządzeń i konstrukcji ochronnych;

zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych na stanowiskach pracy;

terminowa eliminacja pyłu i odpadów produkcyjnych;

zapewnienie pracownikom kombinezonu i obuwia, a także innego osobistego wyposażenia ochronnego zgodnie ze specyfiką produkcji;

zapewnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa, materiałów wizualnych;

wykonanie wszystkich niezbędnych systemów alarmowych na stanowiskach pracy i pomieszczeniach produkcyjnych, umieszczenie znaków bezpieczeństwa itp.

Wymagania dotyczące zachowania bezpieczeństwa pracy

Jednym z priorytetowych zadań bezpieczeństwa i higieny pracy jest utrzymanie w bezpiecznym stanie miejsc pracy i obiektów produkcyjnych. W tym celu nakłada się następujące wymagania:

każdy pracownik, niezależnie od stanowiska i miejsca pracy, jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy;

konieczne jest terminowe usuwanie śmieci i utrzymanie miejsca pracy w czystości;

przejścia, korytarze, drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne;

układanie kabli na stanowiskach pracy musi odbywać się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa elektrycznego;

jeśli jakiekolwiek substancje zostaną rozlane lub rozrzucone w miejscu pracy lub w obszarach produkcyjnych, należy je natychmiast wyczyścić.

Wymagania bezpieczeństwa dla pracowników przedsiębiorstwa

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy nie jest możliwe bez bezpośredniego udziału samych pracowników. Znaczna część wypadków przy pracy i wypadków ma miejsce z powodu naruszeń popełnionych przez pracowników.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, są zobowiązani do:

znać cechy procesu technologicznego w swoim miejscu pracy;

znać i przestrzegać wszystkich obowiązujących wymagań dotyczących bezpiecznej obsługi sprzętu w miejscu pracy;

mieć pełną wiedzę w ramach instrukcji dotyczących ochrony pracy;

nosić mundury, kombinezony akceptowane w przedsiębiorstwie, używać środków ochrony osobistej;

przestrzegać wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w jednostce produkcyjnej;

znać i postępować zgodnie z wymaganiami określonymi przez znaki bezpieczeństwa zainstalowane w miejscu pracy;

spełniają wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa elektrycznego

Paweł Biernacki

Redakcja narzedziatarnow.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Operatorem serwisu jest Fusion Marketing Sp. z o.o.

os. Centrum A 4

+48 794 502 662

admin@narzedziatarnow.pl